Мастит

 
 

Мастит
Гнійні захворювання пухкої сполучної тканини


Мастит. Для розуміння патогенезу, клініки і лікування маститу потрібно знати деякі особливості анатомії молочної залози.

Молочні залози жінки розташовани на передній поверхні грудної стінки на рівні III—VI ребер. У центрі молочної залози розташований пігментований сосок. Молочна залоза складається з 15—20 окремих радіальне розташованих часток, кожна з яких у свою чергу складається з альвеолярних залоз. Частки залози оточені жировою тканиною і сполучнотканинними перетинками. Від часток радіальне ідуть молочні протоки, які відкриваються у центрі соска. Молочна залоза відокремлюється тонким шаром жирової тканини від внут-рішньогрудної фасції, яка прикриває великий грудний м'яз.

Кровопостачання молочної залози здійснюється за рахунок гілок внутрішньої артерії молочної залози, яка відходить від підключичної артерії. Лімфа з молочної залози відтікає в лімфатичні вузли пахвової ямки, грудинні, під- і надключичні лімфатичні вузли.

У молочній залозі можуть розвиватися неспецифічні і специфічні (туберкульоз, сифіліс, актиномікоз) запальні процеси.

Гострий мастит (mastitis acuta) — це гостре гнійне запалення паренхіми (па­ренхіматозний мастит) або сполучної тканини (інтерстиціальний мастит) молочної залози. Спричинює його стафілококова інфекція. Стафілокок про­никає у молочну залозу екзогенно (через тріщини сосків) або ендогенне (гематогенним чи лімфогенним шляхами) з наявних у організмі запальних осе­редків. Рідше гострий мастит спричинюється стрептококом, кишковою, синьогнійною паличками, протеєм, анаеробами. Найчастіше гострий мастит розвивається після пологів під час годування дитини (у 1—5 % породіль) груддю. Розвитку запального процесу u молочній залозі сприяють застій мо­лока і набухання молочних залоз. Звичайно уражується одна молочна залоза, рідше — дві.

Запальний процес розвивається в кілька стадій. Спочатку буває серозна інфільтрація тканини молочної залози. У міжклітинному просторі нагромад­жується серозний ексудат, що містить велику кількість лейкоцитів. Пізніше серозна інфільтрація замінюється гнійною, внаслідок чого розвивається флегмона молочної залози. У разі прогресування процесу в залозистих орга­нах запальний процес має тенденцію до поширення (уражена тканина розплавляється, утворюється гнояк). У разі тромбозу судин тканина молочної залози може некротизуватися, і тоді виникає гангренозний мастит.

Багато авторів виділяють такі фази розвитку процесу: серозна, флегмонозна, гнійна, гангренозна.

Для гострого маститу, як і будь-якого запального процесу залозистих органів, є характерними слабко виражена тенденція до відмежування і швидке поширення його в тканині. Запальний процес може локалізуватися лише в молочних протоках (галактофорит) або уражати залози соска (ареоліт).

Гнояки в молочній залозі можуть розташовуватися премамарно (парааре-олярно), інтрамамарно, ретромамарно.

Клінічна картина гострого маститу залежить від стадії захворювання і його локалізації.

Починаається гострий мастит з невеликого ущільнення в молочній залозі, що є наслідком застою молока. Спочатку воно малоболюче, але з часом біль поси­люється. Затримується виділення молока. Загальний стан у цей період не пору­шується. За несвоєчасного або неповноцінного лікування новоутворення в мо­лочній залозі ущільнюється, біль стає інтенсивним, шкіра над ущільненням червоніє. Температура тіла підвищується до 38—39 °С. Можуть бути озноб, го­ловний біль, загальна слабкість. Годувати дитину ураженою молочною залозок) стає тяжко. Збільшуються пахвові лімфатичні вузли. Змінюється формула крові (як у разі запального процесу).

У стадії гнійного розплавлення в центрі ущільнення спостерігається явище флюктуації. Наростають місцеві і загальні прояви.

У гангренозній стадії загальний стан дуже тяжкий. Температура тіла 39— 40 °С, пульс частий — 120—140 за 1 хв. Артеріальний тиск може бути зниже­ним, язик сухий, шкіра бліда. Над молочною залозою шкіра блідо-зелена або синьо-багряна. Молочна залоза різко збільшена в об'ємі. Збільшуються і ста­ють болючими регіонарні лімфатичні вузли. Змінюється формула крові: високий лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, збільшення ШОЕ.

У стадії абсцедування підтвердити діагноз гнійного маститу можна за до­помогою пункції молочної залози, під час якої одержують гній.

Діагноз параареолярного і інтрама-марного маститу поставити не важко на основі описаної вище клінічної картини. При ретромамарному маститі, що лока­лізується в клітковині ззаду молочної залози, в ділянці великого грудного м'я­за спостерігається розлита болюча припухлість без зміни кольору шкіри. Вся уражена залоза ніби піднята або випинається вперед. У разі зміщення залози хвора відчуває біль-Загальні прояви — як і при маститі іншої локалізації. Характерні явища лімфангіту, лімфаденіту.

Гострий мастит треба диференціювати з так званою молочною лихоманкою, яка буває у породіль на 4—5-ту добу після пологів і зумовлюється застоєм молока. Застоюючись у молочній залозі і повторно всмоктуючись, воно виявляє пірогенні властивості.

Лікування гострого маститу в початкових стадіях консервативне, але обо­в'язково під контролем лікаря. Самолікування не допускається. Терапію треба починати з пригнічення лактації і систематичного відсмоктування молока. Годування дитини груддю припиняють через небезпеку розвитку в неї стомати­ту, ентериту, кон'юнктивіту. Молоко систематично зціджують або відсмокту

ють відсмоктувачем. Застосовують препарати, які пригнічують лактацію (ком­бінація естрогенів з андрогенами). Молочну залозу припіднімають і туго фіксу­ють пов'язкою. Призначають антибіотики, фізіотерапевтичні процедури, за-гальнозміцнювальні засоби.

Добрі наслідки дає ретромамарна новокаїнова блокада (80 мл 0,25 % розчину новокаїну + 500 000 ОД моно-міцину або канаміцину + 10 мг трипсину або хімотрипсину). Паралельно з цим проводять інфузійну детоксикаційну терапію (реополіглюкін, плазма, білкові препарати, розчини електролітів).


Создан 05 июн 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником